فروش رزین کاتیونی کرج

فروش رزین کاتیونی کرج

 

فروش رزین کاتیونی کرج

فروش رزین کاتیونی کرج

 

رزین های طبیعی:

رزین این ماده پلیمری از منابع مختلفی از جمله: گیاهان، حشرات و مواد

معدنی بدست می آیند. این بسپارها )پلیمر( به سادگی شکل پذیر، اما

کم دوام هستند. تا قبل از تولید انبوه رزین های سنتزی، انواع طبیعی

پرمصرف و رایج بودند. اما با ورود رزین های مصنوعی دامنه کاربرد انواع

طبیعی محدودتر شد

 

 

قیمت رزین کاتیونی کرج

 

 

رزین هایی با منشا گیاهی:

-کلوفان (یا روزین )پسمانده تقطیر تربانتین تصفیه نشده مغز چوب ، شیره

ساقه و ریشه درخت کاج به دست می آید.

– سندروس (و لیگنین ) که از شیره درختانی مانند کاج گرفته می شود.

– سنگ زینتی کهربا :در اثر سخت شدن و سپس فسیل شدن صمغ

گیاهی بدست می آید که این نوع رزین معمولا زرد و در موارد نادر آبی رنگ

است.

رزین هایی با منشا حیوانی :

– شالک :رزینی که از نوعی حشره الک ساز بومی هند و تایلند بدست

می آید که براقی بسیاری دراژه ها، آدامس ها و آبنباتها از اینترشحات

است.

 

 

خرید رزین کاتیونی کرج

 

رزین هایی با منشأ معدنی :

– رزین کوپال و کولتار: که از قطران زغال سنگ به دست می آیند و منشا

سنگواره ای دارند.کولتار برای اصلاح و بهبود مقاومت و نفوذ ناپذیری رزین

های دیگرمورد استفاده قرار می گیرد.

– قیر طبیعی که از تبخیر نفت خام و یا به شکل معدنی قابل استخراج

است.

به طور کلی امروزه رزین های طبیعی جایگاه گذشته را در صنایع ندارند اما

در صورت نیاز می توان با اصلاح و ترکیب آنها با مواد دیگر از برخی رزین

های طبیعی مانند: سلولز و پروتئین استفاده کرد.

 

کاربرد رزین های طبیعی:

جای تعجب نیست که با توجه به ساختار شیمیایی متنوع رزین های

طبیعی، کاربردهای آن ها هم متنوع باشد. خاصیت ضد میکروبی این

مواد دلیل مصرف آن ها برای مومیایی کردن اجساد، درمان سوختگی

مداوم پوست(سوختگی با اشعه تابشی)بوده است. رزین های طبیعی

هم چنین درمصارف غیر پزشکی مانند جال دهنده، الک، مواد ضد آب،

چسب و همچنین در مواد پیش ساخته برای تولید مواد شیمیایی

صنعتی کاربرد داشتند

فروش رزین کاتیونی شیراز

فروش رزین کاتیونی شیراز

 

 

فروش رزین کاتیونی شیراز

فروش رزین کاتیونی شیراز

 

انواع پوشش:

پوشش های آلکیدی به سه دسته تقسیم می شوند ، بلند ، کوتاه و

متوسط . این اصطالحات به ترکیب درصد روغن خشک شونده به

کار رفته در تولید رزین مربوط می شوند . آلکید از نوع بلند با درصد باالی

روغن خشک شونده تحت عنوان پوشش با غلظت متوسط در بازار به

فروش می رسند . رزین های آلکیدی متوسط ، دارای روغن خشک شونده

و درصد بالاتر پلی استر با وزن ملکولی بالا هستند . سرعت خشک شدن

این نوع رزین کمتر است . نوع سوم آلکید که ار نوع کوتاه زنجیر است که

درصد زنجیر بلند ، نسبت به زنجیره پلی استری بسیار کمتر است . این

نوع رزین ، هوا خشک نیست و نیاز به عامل خشک کننده و کوره دارد.

قیمت رزین کاتیونی شیراز

به دلیل اجزای زیاد پوشش های آلکیدی یعنی تری گلیسرید و اسید چرب

که از مواد ارزان تهیه می شود ، این نوع رزین را می توان از محدوده قیمت

پایین تا رزین های گران قیمت تهیه کرد که این مزیت برای سایر رزین ها

مثل وینیلی ، پلی یورتان و آکریلیک وجود ندارد .روغن خشک شونده برای

تهیه رزین آلکیدی شامل انواع زیر است.

رزین های آلکید:

 

آب+ پلی استر→ اسید دو عاملی+ الکل چند عاملی

آب+ آلکید → اسید چرب+اسید دو عاملی+الکل چند عاملی

به جای اسید دو عاملی می توانیم از انیدرید اسید استفاده کنیم. اسید

چرب رقیق کننده ی محیط است. تفاوت آلکید و پلی استر، در نحوه ی

تشکیل فیلم آن هاست )آلکید هواخشک/نیمه خشک شونده(، اما پلی

استرها هواخشک نیستند.

 

خرید رزین کاتیونی شیراز

 

آلکید رزین از پرکاربردترین رزین های پوشش های سطوح است زیرا:

-1قیمت نسبتاَ پایینی دارد

-2فرآیند تهیه ی نسبتاَ اسانی دارد

-3در حالل های آلیفاتیک قابل حل است که تقریباَ ارزان هستند )از 124 تا

142 که هرچه به 142 نزدیک تر می شویم حالل آروماتیک تر و گران تر می

شود.

-4رزین هایی با ویژگی های مختلف   به دلیل وجود سه جزء دخیل در

واکنش( می توانیم داشته باشیم

-5این گونه رزین قابلیت امتزاج خوبی با اغلب رزین ها دارد. کاربرد رزین

های آلکید در رنگ های صنعتی کوره ای و رنگ های ساختمانی است.

رزین های آلکید درسال 4141 از ترکیب انیدرید فتالیک و گلیسیرین ساخته

شده و در سال 4112 به صورت تجاری درآمده است.

 

فروش رزین کاتیونی اصفهان

فروش رزین کاتیونی اصفهان 

 

 

فروش رزین کاتیونی اصفهان

فروش رزین کاتیونی اصفهان

 

 

خرده چوب ها به منظور کاهش رطوبت در خشک کن به مدت 8 ساعت دماي 103 درجه قرار گرفتند تا به رطوبت

5/2 تا 3 درصد رسیدند. سپس خرده چوب هاي ریز و درشت در کیسه هاي نایلونی دو جداره به صورت سربسته و

جداگانه براي اجتناب از جذب رطوبت نگهداري شدند.

 

قیمت رزین کاتیونی اصفهان 

ساخت تخته خرده  چوب آزمایشگاهی با رزین تانن اپوکسی اکریلات: تخته هاي سه لایـه بـه ابعـاد 14×300×350

میلی متر مکعب با دانسیته اسمی 700 کیلوگرم بر مترمکعب ساخته شدند. مقدار رطوبت خرده چوب ها قبل از

چسب زنی 5/2 درصد بود. رزین مصرفی (بر اساس وزن خشک رزین) به میزان 10 درصد در دو سطح تخته و 8

درصد در لایه میانی استفاده شد. خرده چوب به وسیله ترازویی با دقت 1/0 گرم توزین و در داخل دستگاه چسب

زن ریخته می شود بنابراین خرده چوب هاي ریز و درشت بـه صـورت جداگانـه چسب زنی شدند

 

جهت سنتز رزین زیست پایه تانن اپوکسی اکریلاتی از اسید اکریلیک (99 درصد)، هیدروکینون (99 درصد)  است

. البته باید به این نکته اشاره کرد که حضور اسید اکریلیک خود باعث تسریع واکنش میشود براي جلوگیري از

واکنش اسید اکریلیک با یکدیگر در طی فرایند ساخت رزین اپوکسی تانن از 2 هیدروکینون استفاده شد.

 

خرید رزین کاتیونی اصفهان

 

در پایان محصول، در دماي محیط قرار گرفت تا خنک شود. از دستگاه. با استفاده از طیف سنجی

زیر قرمز تبدیل فوریه بین موجی عدد که  مدل 1 نمایش را  میدهد عمل چسب زنی در استوانه به حالت افقی و با

سرعت چرخش 20 دور در دقیقه در مدت 2 دقیقه انجام گردید.  نمونه های چسب زده شده پس از خروج از

دستگاه چسب زن، بـه صـورت دستی و بهطور کاملاً یکنواخت در داخل قالب چوبی به ابعاد 14×300×350 میلیمتر

براي جلوگیري از نوسانات ارتفاع نمونه ها در داخل قالب، از خطوط افقی موجود در روي بدنه داخلی قالـب

اسـتفاده گردیـد بـه طوري که کیک در همه جهات با یکی از خطوط هم سطح و متعادل گردید. پس از تشکیل کیک

از یک صفحه چوبی جهت پرس سرد اولیه و فشردگی ابتدایی اسـتفاده شـد ایـن عمـل باعـث مـی شـود

فروش رزین کاتیونی قم

فروش رزین کاتیونی قم 

 

فروش رزین کاتیونی قم

فروش رزین کاتیونی قم

 

پوشـش اپوکسـی سـيليكون امـروزه يـک فنـاوری جديـد در سـاخت پوشش های مقاوم در برابر خوردگی میباشد

اين نوع پوشش ها به دليل داشتن دانسيته شـبكه بـاال از خـواص ضـدخوررگی بـااليی برخـوردار می باشند به

واسـطه طبيعـت آ گريـز رزيـن، پوشـش هـای اپوکسـی ســيليكون خــواص ضــديخ و ضــدخزه از خــود بــروز مــی

دهنــد .

 

قیمت رزین کاتیونی قم 

 

پوشش های اپوکسی سيليكون مناسـ اعمـاد در محـي هـای بسـيار خورنده، پوششهای دريايی )خصوصا باالی خ

آ ( و پوشش های بتن می باشند ساختار شيميايی متداود رزيـن اپوکسـی سـيليكون و نحـوه تشكيل فيلم بر روی

سطح،   پوشش اپوکسی سيليكون به دليل داشتن اپوکسی دارای خـواص مكانيكی خو ، دمای پخـت پـايين،

مقاومـت حلالی بالا، ظرفيـت بارگذاری بالای  رنگدانـه و بـ ه دليـل داشـتن رزيـن سـيليكون دارای خواص مقاومت

دمايی، مقاومت گچیشدن، پايداری جوی و مقاومـت شيميايی بالا میباشد

 

خرید رزین کاتیونی قم

خواص مكانيكی، حرارتی و حفاظتی پوشـش هـای دوجزيـی بـه شدت به نسبت اختالط جزء اصلی و عامل پخت

وابسته است جهـت به دست آوردن نسبت بهينه اختالط رزين و سخت کننده، روش هـای مختلفی در مقالات

گزارش شده است از جمله اين روشها، اسـتفاده DSC2 )می از نمودارهای گرماسنجی پويشی تفاضلی )

باشـد نـونز و همكارانش نشان دادند نسبت اختالط رزين اپوکسی و ايزوفـورن دی آمين اثر قابل توجـه بـر ميـزان

آنتـالپی پخـت و دمـای انتقـاد شيش های به دست آمده از نمودارهای DSC دارد نشان داده شـد کـه

بيشينه دمای انتقاد شيشه های و بيشينه آنتالپی میتواند برای تعيـين نسبت بهينه اختالط دو جـزء مـورد اسـتفاده

قرارگيـرد در تحقيقـی  و همكارانش به وسيله آزمون کشش ديگر لی اثـر نسـبت اخـتلا ط رزين اپوکسی با عامل

پخت دی اتانلآمين را بر ازدياد طود در نقطـه شكست مورد بررسی قراردادند نتايج نشان داد با افزايش ميزان عامل

پخت تا  درصد وزنی ازدياد طود در نقطه شكست به دليل افزايش ميزان اتصالات عرضی افزايش می يابد با افزايش

بيشتر ميزان عامـل پخت به دليل کاهش اتصاالت عرضی، ازدياد طود در نقطـه شكسـت کاهش نشان داد از ايـن رو

بهينـه نسـبت اخـتلاط  درصـد وزنـی معرفی شد

 

فروش رزین کاتیونی سمنان

فروش رزین کاتیونی سمنان 

 

 

فروش رزین کاتیونی سمنان

فروش رزین کاتیونی سمنان

 

رزين هاي فنوليك معمولا كدر هستند و رنگ آنها از كهربايي (amber (كم رنگ و قهوهاي تيره تا سياه تغيير

ميكند. رنگ تيره رزينهاي فنوليك كاربرد آنها را محدود ميكند. رزينهاي فنوليك در اشكال پولك، فيلم مايع و

پودر موجودند. رزينهاي فنوليك جزء رزينهاي با كاربرد عمومي محسوب ميشوند ولي ميتوان آنها را براي سازههاي

مهندسي آميزهسازي نمود. فنوليكها دومين رتبه را در رزينهاي گرما سخت پر مصرف دارا هستند.

رزينهاي فنوليك بدون فيلرها شكننده هستند و كاربرد فيلرها و ساير افزودنيها به منظور ايجاد خواص مطلوب در آنها

 

عادي است. رزينهاي فنوليك بدليل تفاوتهاي فيزيكي و شيميايي اجزاء خواص متنوعي را در بر ميگيرند. برخي از

انواع رزينهاي فنوليك عبارتند از:

 

خرید رزین کاتیونی سمنان 

خواص رزينهاي قالبگيري فنوليك عبارتند از:در مقايسه با فنوليكها رزينهاي اوره- فرم آلدهيد ارزانترند و رنگ آنها

روشنتر است. همچنين مقاومت آنها در برابر ترك خوردگي الكتريكي بيشتر است ولي مقاومت حرارتي كمتري

دارند.

محدوده كاربرد فيلرها معمولا محدود به فيلرهاي سفيد كننده براي پودر چوب و الياف خرد سلولز و نيز

امكان كاربرد تقويت كنندههاي معدني يا ليفي است.

رزينهاي ملامين فرم آلدهيد در مقايسه با فنوليكها و اوره-فرم آلدهيد عملكرد بهتري دارند ولي گرانترند.

ويژگيهاي مطلوب آنها عبارتند از: جذب آب پايين، مقاومت حرارتي و لكه پذيري، سختي و عايق الكتريكي

 

سهولت قالبگيري

پايداري ابعادي بسيار خوب و دقيق

مقاومت در برابر خزش

در برابر تغيير شكل

حرارتي خوب

الكتريكي خوب

شيميايي خوب

در برابر شرايط آب و هوايي خوب

جذب آب پايين

كيفيت مناسب در ماشينكاري

 

 

قیمت رزین کاتیونی سمنان 

 

كاربردهاي مرسوم از اين مواد عبارتند از: سازه هاي عايق براي ولتاژ بالا، چرخ دنده ها،water .دكوري ميز مغزي ،

bearing lubricater

دسته ديگري از رزينها با نام آمينو رزين نيز ميتوانند همراه رزينهاي فنوليك دسته بندي شوند. اين رزينها

كم مصرفند. رنگ سفيد آنها باعث طرح امكان جايگزيني بجاي فنوليكها شد. رزينهاي فنوليك بدليل تيرگي

رنگ، فقط در ساخت قطعات تيره كاربرد دارند.

دو آمينوي معروف و مرسوم اوره و ملامين و رزينهاي حاصل اوره-فرم آلدهيد و ملامين- فرم آلدهيد ميباشند.

 

فروش رزین کاتیونی مشهد

فروش رزین کاتیونی مشهد

 

 

 

فروش رزین کاتیونی مشهد

فروش رزین کاتیونی مشهد

 

رزین متخلخل که داراي روزنه هاي درشت فیزیکی است، با استفاده از روش خاص پلیمریزاسیون قابل تولید می

باشد. این رزین داراي

دونوع روزنه درشت و ریز در حالت متورم است. رزین متخلخل به دو گروه زیر تقسیم می گردد:

1 -رزین با “درجه بهم پیوستگی” نه چندان زیاد که در نتیجه داراي روزنه هاي درشت اندکی بوده و روزنه هاي ریز

آن در حالت تورم خیلی بزرگ می شوند. بنابراین، این نوع رزین جهت استفاده در تصفیه آب مؤثر است. این نوع

رزین از ” رزین بسیار متخلخل  متمایز می باشد.”

کاربردهــای فــراوان ایــن گونــه از مــواد مرکــب )الســتیک- فلــز( بهخصــوص در صنعــت خــودرو بهدلیــل خاصیــت

لرزهگیــری خــوب آنهــا در اواخــر ســال۱۹۳۰ ْباعــث گســترش ایــن صنعــت شــد. در ایــن زمــان بــا اســتفاده از

روش السـتیک سـخت و بـا تهیـه محلـول، الیههای السـتیک بــر روی فلــز قــرار داده میشــدند.

 

قیمت رزین کاتیونی مشهد

 

در بیــن ســال های ۱۹۴۰ تـا ۱۹۵۰ تالشهایـی بـرای ایجـاد پیونـد بیـن السـتیک بـا

فلـز بـه اسـتفاده از ایزوسـیانات صـورت پذیرفـت. در همیـن سـالها بـه کمـک چسـب پیشـرفته بـه نـام کملـوک ۲۲۰

کـه  دانشــمندان موفــق بــه در اواســط ایــن دهــه ســاخته شــد ایجـاد پیونـد السـتیم-فلز شـدند. ایـن چسـب

بـا نـام تجاری کموزیـل توسـط شـرکت هنـکل آلمـان بهصـورت انحصـاری بـه بـازار عرضـه شـد. سـازوکار عملکـرد

ایـن عامـل پیونـد جدیـد بـه گونـه ای اسـت کـه در حین پخـت به طـور همزمان بـا هـر دو الیـه السـتیک و فلـز

واکنـش شـیمیایی می دهـد و موجـب پیونـد ایـن دو مـاده غیـر هـم جنـس می شـود.

 

خرید رزین کاتیونی مشهد

 

ایـن چسـب به گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه پایـداری بسـیار زیــادی در شــرایط دمــای محیــط داشــته باشــد

در بسـیاری از ایـن کاربردهـا الزم اسـت کـه السـتیک در تمـاس بــا ســطح فلــزی قــرار گیــرد تــا قابــل اطمینانتــر

باشــد.

سـطح مشـترک بـا لاســتیک اهمیــت بســزایی دارد. همچنیــن عوامــل پیونــدی مــورد اســتفاده در آمیزههــای

لاســتیکی نیــز بــر چســبندگی تأثیـر گـذار هسـتند

 

فروش رزین کاتیونی تهران

فروش رزین کاتیونی تهران 

 

فروش رزین کاتیونی تهران

فروش رزین کاتیونی تهران

 

احیاء- این مرحله شامل جریان داشتن آرام ماده احیاء کننده از بین لایه رزین از بالا به پایین می باشد. مقدار ماده

احیاء کننده متناسب با نوع رزین و ناخالصی آب، متفاوت است. داشتن زمان تماس طولانی با محلول ماده احیاء

کننده و نفوذ یکنواخت محلول احیاءکننده بداخل رزین، براي بازده رزین ایده آل می باشد ولی قطع جریان محلول در

این مورد مناسب نیست.

قیمت رزین کاتیونی تهران 

خروج ماده احیاءکننده باقیمانده- پس از اتمام مرحله احیاء ممکن است که هنوز مقداري از ماده احیاء کننده در لایه

هاي رزین باقیمانده باشد. حجم این آب دوبرابر حجم رزین است.

4 -آب کشی- جهت شستشو و خارج نمودن مقادیر اندك محلول احیاء کننده که هنوز باقیمانده و با وجود اتمام

مرحله قبل، تخلیه نگردیده است، مرحله آب کشی باید با استفاده از میزان بیشتري انجام گیرد. این مرحله تا

شستشو و تخلیه کامل محلول احیاء کننده و شروع مرحله کاري ادامه خواهد داشت.

خرید رزین کاتیونی تهران 

مرحله کاري: دراین مرحله آب تصفیه نشده جهت انجام تبادل یون مناسب، از بالا به پایین جریان می یابد. دبی

جریان با توجه به نوع آب تصفیه نشده، متفاوت است. جریان آب باید با سرعت نسبتاً زیاد و تا شروع نشت یون

ادامه یابد. هنگامیکه یون شروع به نشت نماید، جریان آب باید قطع شده و مرحله شستشوي معکوس آغاز

گردد

 

کاهش فشار در حالت جریان داشتن آب و انبساط لایه رزین در حالت شستشوي معکوس، عوامل مهم در طراحی

سیستم تصفیه می باشد. این عوامل به قطر دانه ها و جرم مخصوص رزین و درجه حرارت آب بستگی دارند. قطر

رزین با استفاده از “قطر موثر” و “ضریب یکنواختی” آن مشخص می گرددخواص هیدرولیکی رزین از جمله کاهش

فشار در حالت کار و انبساط لایه رزین در حالت شستشوي معکوس بستگی تنگاتنگ با اندازه ذرات آن دارند. اندازه

ذرات رزین در صنعت عموماً 50-10) مش) است. در برخی از موارد جهت نشان دادن اندازه دانه هاي رزین از نتایح

بدست آمده از روش سرندکردن این ذرات استفاده می شود

 

فروش رزین کاتیونی

فروش رزین کاتیونی

 

 

 

فروش رزین کاتیونی

فروش رزین کاتیونی

 

 

 

کاربردهای رزین آلکید:

مانند استرها و كتون ها. برای استفاده ، از آن در:

اتومبیل

لوازم خانگی

روش های فلزی

وسایل نقلیه و بسیاری از زمینه های دیگر استفاده می شودمواد تشکیل دهنده رزین آلکید:

الکل چند عاملی پلی ال ها:

الكل هایی با بیش از 2 عامل هیدروكسیل (oh)را پلی ال میگویند .بیشتر از گلیسیرین -پنتااریتریتول-سوریبتول در

تولید رزین های آلكیدی استفاده میشود.

انواع الکل چند عاملی پلی ال ها:

گلیسیرین

پنتا اریتریتول

تری متیلول پروپان

گلیكول

سوربیتول

 

قیمت رزین کاتیونی

 

روغن ها و اسید های چرب رزین های تولید شده از اسید چرب به دلیل درجه خلوص باالتر اسید چرب، رنگ روشن

تر و مقاومت شیمیایی باالتری دارند و در عین حال هزینه تولید رزین در این موارد بیشتر است . و مشكالتی از قبیل

خورندگی اسید چرب و زنگ زدگی ظرف وجود دارد .نوع و مقدار روغن روی خواص رزین از جمله سرعت خشك

شدن بیشترین اثر را دارد. انواع روغن ها و اسیدهای چرب:

روغن های غیر خشك شونده:

كرچك

روغن نارگیل

روغن پنبه دانه

 

خرید رزین کاتیونی

 

روغن های غیر خشك شونده, مانند روغن نارگیل، روغن كرچك و روغن پنبه دانه كه دارای پیوندهای اشباع هستند

و در هوا خشك نمی شوند. این روغن ها در رزین های آلكید كوره ای مصرف دارند.

روغن های نیمه خشك شونده:

سویا

تال

روغن های نیمه خشك شونده؛ نظیر سویا و  تال كه در هوا به صورت نیمه جامد خشك می شوند و در

رزینهای آلكید جهت مصارف كوره ای، الک نیتروسلولز و رنگهای ساختمانی كاربرد دارند.

روغن های خشك شونده:

بزرک

تانگ

روغن های خشك شونده؛ مانند  بزرک و روغن كرچك آبگیری شده كه دارای پیوندهای غیر اشباع در زنجیره

هستند و با اكسیژن هوا در دمای محیط واكنش می دهند. تعداد و نحوه قرار گرفتن این پیوندهای غیر اشباع در

زنجیره از این روغن ها در رزین های مصرفی در رنگ روغنی ساختمانی و ضد زنگ آلكیدی استفاده می شود.روی

سرعت خشك شدن آن مؤثر است

 

فروش پلی یورتان گرگان

فروش پلی یورتان گرگان

 

 

فروش پلی یورتان گرگان

فروش پلی یورتان گرگان

 

رزین اکریلیک:
یکی از رایج ترین رزینهای مورد استفاده در رنگهای محلول در آب رزین اکریلیک می باشد.این نوع رزین یک الیه نازک

و ضد آب بر روی چوب به وجود می آورد.نوع دیگری از رزین اکریلیک به نام رنگ التکس دارای دو ویژگی هستند که

آن را موادی بسیار مناسب برای چوب کرده است.بسیار جالب است بدانید الیه نازکی که این رزین تشکیل می

دهد مانع نفوذ آب و رطوبت می شود اما هنگامی که بخواهید با دستگاه بخارشور سطح را تمیز کنید مقاومت

زیادی ندارد.

 

خرید رزین پلی یورتان گرگان

 

رزین اکریلیک به دو گروه مجزا با نام ترموست و ترموپالست تقسیم بندی میشود.این محصول ترموست براقیت و

حفظ براقیت خوبی نسبت به ترموپالست دارد و در محلول قابل اسپری از درصد جامد خوبی برخوردار هستند و

مقاومت شیمیای بیشتری از ترموپالست دارند و آن ترموپالست فاقد هر گونه گروه فعال بوده و به عالوه دارای وزن

ملکولی نسبتا زیاد میباشد.رزین اکریلیک بسیار االستیک می باشد به گونه ای که بدون ایجاد ترک در الیه نازک

رزین امکان همشکیدگی و واکشیدگی چوب وجود دارد.

 

قیمت رزین پلی یورتان گرگان

 

رزین آلکیدی:

بیشتر رنگهای روغنی موجود در بازار دارای رزین آلکیدی است.همچنین آلکید را می توانید با رزین اکلریک مخلوط و

استفاده کنید.رزین آلکیدی روغنی یک الیه مقاوم و با دوام بر روی سطح ایجاد و چوب را در برابر آب و رطوبت

محافظت میکند پس نتیجه میگیریم که این نوع رنگ برای سازه های چوبی که در معرض رطوبت و آب هستند

استفاده میشود اما توجه داشته باشید این نوع رنگها به علت نداشتن خصلت هواپذیری ممکن است چوب خیس

باشد و هنگامی که چوب خشک می شود و رطوبت از دست می دهد رنگ تاول می زند.از این نوع رزین ها برای

بازسازی چوبهای قدیمی که رنگ شدهاند استفاده میشود.

رزین وینیل استر:

رزین وینیل استر رزینی ترموست،حاصل از واکنش رزین اپوکسی با اسیدهای کربوکسیلیک غیر اشباع اتیلنی

میباشد که دارای خواص مکانیکی و شیمیایی بسیار مناسب و مقاومت بسیار خوب در برابر خوردگی و هیدرولیز

است.دقت بفرمایید هنگامی که انعطاف پذیری الیه نازک رنگ در اولویت باشد از رزین وینیل استفاده می کنند.

 

 

 

 

 

فروش رزین پلی یورتان شیراز

فروش رزین پلی یورتان شیراز

فروش رزین پلی یورتان شیراز

فروش رزین پلی یورتان شیراز

 

وینیل استرها محصول واکنش رزینهاي اپوکسی با اسیدهاي غیر اشباع اتیلنی میباشند بجز حالات خاص، معمولا

رزینهاي وینیل استر داراي انتهاي غیر اشباع میباشند. این انتها میتواند واکنش شبکههاي شدن را انجام دهد و نیز

میتواند پلیمریزاسیون  زنجیرهاي وینیل استر را انجام دهد و یا اینکه به همراه استایرن کوپلیمر شود.

اکثر وینیل استرهاي مرسوم با استریفیکاسیون یک رزین دي اپوکسید با یک اسید مونوکربوکسیلیک غیر اشباع،

ساخته میشوند.

 

خرید رزین پلی یورتان شیراز

 

میتوان آنها را به تنهایی با واکنش رادیکال آزاد پخت نمود و یا در مونومري مانند استایرن حل نمود و رزین مایع

بدست آورد. در این صورت، وینیل استر را میتوان مانند رزین پلی استر استفاده نمود.

رزینهاي وینیل استر خواص چقرمگی و مقاومت شیمیایی بسیار بهتري نسبت به رزینهاي پلی استر دارند. زنجیر

اصلی اپوکسی سازنده وینیل استر، موجب پیدایش چقرمگی و ازدیاد طول کششی بالاتر میشود. جرم مولکولی

رزینهاي وینیل استر به انتخاب نوع اپوکسی بکار رفته بستگی دارد. به این دلیل، استحکام کششی، ازدیاد طول،

نقطه نرمی و واکنش پذیري رزین نهایی توسط جرم مولکولی و ساختار اولیه تعیین میشود. این موضوع، این امکان

را بوجود میآورد که براي کاربردهاي مختلف خواص مختلف طراحی شود.

 

قیمت رزین پلی یورتان شیراز

رزینهاي وینیل استر در مقایسه با پلی استرهاي غیر اشباع مقاومت شیمیایی خوبی دارند.

بخشی از این ویژگی مربوط به عدم حضور پیوندهاي استري در زنجیره اپوکسی میباشد. اتصالات اجزاء پلیمر،

توسط پیوندهاي فنیل استري انجام میگیرد. این اتصالات درمقایسه با اتصالات استري در برابر اکثر محیطهاي

شیمیایی بویژه در شرایط قلیایی شدید مقاومترند.

اتصال استري تنها در انتهاي زنجیر وینیل استر وجود دارد. این امر حملات عوامل شیمیایی را به حداقل

میرساند.رزینهاي اپوکسی به عنوان رزینهاي اپوکسید نیز شناخته میشوند. ویژگی شناسه این رزینها دارا بودن

بیش از یک گروهepoxy- 2و1 در ساختار مولکولی است. این گروه ممکن است در بدنه زنجیر باشد ولی معمولاَ در

انتها قرار دارد.

در شرایط مناسب واکنش، گروه اپوکسی میتواند با اسیدها، ایندرید اسیدها، آامینها و الکل واکنش تراکمی به

همراه جابجایی هیدروژن به گروه اتیلن اکسید، بدهد.