ورود توسط rana

فروش رزین کاتیونی کرج

فروش رزین کاتیونی کرج     رزین های طبیعی: رزین این ماده پلیمری از منابع مختلفی از جمله: گیاهان، حشرات و مواد معدنی بدست می آیند. این بسپارها )پلیمر( به سادگی شکل پذیر، اما کم دوام هستند. تا قبل از تولید انبوه رزین های سنتزی، انواع طبیعی پرمصرف و رایج بودند. اما با ورود رزین […]

فروش رزین کاتیونی شیراز

فروش رزین کاتیونی شیراز       انواع پوشش: پوشش های آلکیدی به سه دسته تقسیم می شوند ، بلند ، کوتاه و متوسط . این اصطالحات به ترکیب درصد روغن خشک شونده به کار رفته در تولید رزین مربوط می شوند . آلکید از نوع بلند با درصد باالی روغن خشک شونده تحت عنوان […]

فروش رزین کاتیونی اصفهان

فروش رزین کاتیونی اصفهان          خرده چوب ها به منظور کاهش رطوبت در خشک کن به مدت 8 ساعت دماي 103 درجه قرار گرفتند تا به رطوبت 5/2 تا 3 درصد رسیدند. سپس خرده چوب هاي ریز و درشت در کیسه هاي نایلونی دو جداره به صورت سربسته و جداگانه براي اجتناب […]

فروش رزین کاتیونی قم

فروش رزین کاتیونی قم      پوشـش اپوکسـی سـيليكون امـروزه يـک فنـاوری جديـد در سـاخت پوشش های مقاوم در برابر خوردگی میباشد اين نوع پوشش ها به دليل داشتن دانسيته شـبكه بـاال از خـواص ضـدخوررگی بـااليی برخـوردار می باشند به واسـطه طبيعـت آ گريـز رزيـن، پوشـش هـای اپوکسـی ســيليكون خــواص ضــديخ و ضــدخزه از خــود […]

فروش رزین کاتیونی سمنان

فروش رزین کاتیونی سمنان        رزين هاي فنوليك معمولا كدر هستند و رنگ آنها از كهربايي (amber (كم رنگ و قهوهاي تيره تا سياه تغيير ميكند. رنگ تيره رزينهاي فنوليك كاربرد آنها را محدود ميكند. رزينهاي فنوليك در اشكال پولك، فيلم مايع و پودر موجودند. رزينهاي فنوليك جزء رزينهاي با كاربرد عمومي محسوب […]

فروش رزین کاتیونی مشهد

فروش رزین کاتیونی مشهد         رزین متخلخل که داراي روزنه هاي درشت فیزیکی است، با استفاده از روش خاص پلیمریزاسیون قابل تولید می باشد. این رزین داراي دونوع روزنه درشت و ریز در حالت متورم است. رزین متخلخل به دو گروه زیر تقسیم می گردد: 1 -رزین با “درجه بهم پیوستگی” نه […]

فروش رزین کاتیونی تهران

فروش رزین کاتیونی تهران      احیاء- این مرحله شامل جریان داشتن آرام ماده احیاء کننده از بین لایه رزین از بالا به پایین می باشد. مقدار ماده احیاء کننده متناسب با نوع رزین و ناخالصی آب، متفاوت است. داشتن زمان تماس طولانی با محلول ماده احیاء کننده و نفوذ یکنواخت محلول احیاءکننده بداخل رزین، […]

فروش رزین کاتیونی

فروش رزین کاتیونی             کاربردهای رزین آلکید: مانند استرها و كتون ها. برای استفاده ، از آن در: اتومبیل لوازم خانگی روش های فلزی وسایل نقلیه و بسیاری از زمینه های دیگر استفاده می شودمواد تشکیل دهنده رزین آلکید: الکل چند عاملی پلی ال ها: الكل هایی با بیش از […]

فروش پلی یورتان گرگان

فروش پلی یورتان گرگان       رزین اکریلیک: یکی از رایج ترین رزینهای مورد استفاده در رنگهای محلول در آب رزین اکریلیک می باشد.این نوع رزین یک الیه نازک و ضد آب بر روی چوب به وجود می آورد.نوع دیگری از رزین اکریلیک به نام رنگ التکس دارای دو ویژگی هستند که آن را […]

فروش رزین پلی یورتان شیراز

فروش رزین پلی یورتان شیراز   وینیل استرها محصول واکنش رزینهاي اپوکسی با اسیدهاي غیر اشباع اتیلنی میباشند بجز حالات خاص، معمولا رزینهاي وینیل استر داراي انتهاي غیر اشباع میباشند. این انتها میتواند واکنش شبکههاي شدن را انجام دهد و نیز میتواند پلیمریزاسیون  زنجیرهاي وینیل استر را انجام دهد و یا اینکه به همراه استایرن […]