فروش رزین کاتیونی کرج

فروش رزین کاتیونی کرج

 

فروش رزین کاتیونی کرج

فروش رزین کاتیونی کرج

 

رزین های طبیعی:

رزین این ماده پلیمری از منابع مختلفی از جمله: گیاهان، حشرات و مواد

معدنی بدست می آیند. این بسپارها )پلیمر( به سادگی شکل پذیر، اما

کم دوام هستند. تا قبل از تولید انبوه رزین های سنتزی، انواع طبیعی

پرمصرف و رایج بودند. اما با ورود رزین های مصنوعی دامنه کاربرد انواع

طبیعی محدودتر شد

 

 

قیمت رزین کاتیونی کرج

 

 

رزین هایی با منشا گیاهی:

-کلوفان (یا روزین )پسمانده تقطیر تربانتین تصفیه نشده مغز چوب ، شیره

ساقه و ریشه درخت کاج به دست می آید.

– سندروس (و لیگنین ) که از شیره درختانی مانند کاج گرفته می شود.

– سنگ زینتی کهربا :در اثر سخت شدن و سپس فسیل شدن صمغ

گیاهی بدست می آید که این نوع رزین معمولا زرد و در موارد نادر آبی رنگ

است.

رزین هایی با منشا حیوانی :

– شالک :رزینی که از نوعی حشره الک ساز بومی هند و تایلند بدست

می آید که براقی بسیاری دراژه ها، آدامس ها و آبنباتها از اینترشحات

است.

 

 

خرید رزین کاتیونی کرج

 

رزین هایی با منشأ معدنی :

– رزین کوپال و کولتار: که از قطران زغال سنگ به دست می آیند و منشا

سنگواره ای دارند.کولتار برای اصلاح و بهبود مقاومت و نفوذ ناپذیری رزین

های دیگرمورد استفاده قرار می گیرد.

– قیر طبیعی که از تبخیر نفت خام و یا به شکل معدنی قابل استخراج

است.

به طور کلی امروزه رزین های طبیعی جایگاه گذشته را در صنایع ندارند اما

در صورت نیاز می توان با اصلاح و ترکیب آنها با مواد دیگر از برخی رزین

های طبیعی مانند: سلولز و پروتئین استفاده کرد.

 

کاربرد رزین های طبیعی:

جای تعجب نیست که با توجه به ساختار شیمیایی متنوع رزین های

طبیعی، کاربردهای آن ها هم متنوع باشد. خاصیت ضد میکروبی این

مواد دلیل مصرف آن ها برای مومیایی کردن اجساد، درمان سوختگی

مداوم پوست(سوختگی با اشعه تابشی)بوده است. رزین های طبیعی

هم چنین درمصارف غیر پزشکی مانند جال دهنده، الک، مواد ضد آب،

چسب و همچنین در مواد پیش ساخته برای تولید مواد شیمیایی

صنعتی کاربرد داشتند

فروش رزین کاتیونی شیراز

فروش رزین کاتیونی شیراز

 

 

فروش رزین کاتیونی شیراز

فروش رزین کاتیونی شیراز

 

انواع پوشش:

پوشش های آلکیدی به سه دسته تقسیم می شوند ، بلند ، کوتاه و

متوسط . این اصطالحات به ترکیب درصد روغن خشک شونده به

کار رفته در تولید رزین مربوط می شوند . آلکید از نوع بلند با درصد باالی

روغن خشک شونده تحت عنوان پوشش با غلظت متوسط در بازار به

فروش می رسند . رزین های آلکیدی متوسط ، دارای روغن خشک شونده

و درصد بالاتر پلی استر با وزن ملکولی بالا هستند . سرعت خشک شدن

این نوع رزین کمتر است . نوع سوم آلکید که ار نوع کوتاه زنجیر است که

درصد زنجیر بلند ، نسبت به زنجیره پلی استری بسیار کمتر است . این

نوع رزین ، هوا خشک نیست و نیاز به عامل خشک کننده و کوره دارد.

قیمت رزین کاتیونی شیراز

به دلیل اجزای زیاد پوشش های آلکیدی یعنی تری گلیسرید و اسید چرب

که از مواد ارزان تهیه می شود ، این نوع رزین را می توان از محدوده قیمت

پایین تا رزین های گران قیمت تهیه کرد که این مزیت برای سایر رزین ها

مثل وینیلی ، پلی یورتان و آکریلیک وجود ندارد .روغن خشک شونده برای

تهیه رزین آلکیدی شامل انواع زیر است.

رزین های آلکید:

 

آب+ پلی استر→ اسید دو عاملی+ الکل چند عاملی

آب+ آلکید → اسید چرب+اسید دو عاملی+الکل چند عاملی

به جای اسید دو عاملی می توانیم از انیدرید اسید استفاده کنیم. اسید

چرب رقیق کننده ی محیط است. تفاوت آلکید و پلی استر، در نحوه ی

تشکیل فیلم آن هاست )آلکید هواخشک/نیمه خشک شونده(، اما پلی

استرها هواخشک نیستند.

 

خرید رزین کاتیونی شیراز

 

آلکید رزین از پرکاربردترین رزین های پوشش های سطوح است زیرا:

-1قیمت نسبتاَ پایینی دارد

-2فرآیند تهیه ی نسبتاَ اسانی دارد

-3در حالل های آلیفاتیک قابل حل است که تقریباَ ارزان هستند )از 124 تا

142 که هرچه به 142 نزدیک تر می شویم حالل آروماتیک تر و گران تر می

شود.

-4رزین هایی با ویژگی های مختلف   به دلیل وجود سه جزء دخیل در

واکنش( می توانیم داشته باشیم

-5این گونه رزین قابلیت امتزاج خوبی با اغلب رزین ها دارد. کاربرد رزین

های آلکید در رنگ های صنعتی کوره ای و رنگ های ساختمانی است.

رزین های آلکید درسال 4141 از ترکیب انیدرید فتالیک و گلیسیرین ساخته

شده و در سال 4112 به صورت تجاری درآمده است.

 

فروش رزین کاتیونی اصفهان

فروش رزین کاتیونی اصفهان 

 

 

فروش رزین کاتیونی اصفهان

فروش رزین کاتیونی اصفهان

 

 

خرده چوب ها به منظور کاهش رطوبت در خشک کن به مدت 8 ساعت دماي 103 درجه قرار گرفتند تا به رطوبت

5/2 تا 3 درصد رسیدند. سپس خرده چوب هاي ریز و درشت در کیسه هاي نایلونی دو جداره به صورت سربسته و

جداگانه براي اجتناب از جذب رطوبت نگهداري شدند.

 

قیمت رزین کاتیونی اصفهان 

ساخت تخته خرده  چوب آزمایشگاهی با رزین تانن اپوکسی اکریلات: تخته هاي سه لایـه بـه ابعـاد 14×300×350

میلی متر مکعب با دانسیته اسمی 700 کیلوگرم بر مترمکعب ساخته شدند. مقدار رطوبت خرده چوب ها قبل از

چسب زنی 5/2 درصد بود. رزین مصرفی (بر اساس وزن خشک رزین) به میزان 10 درصد در دو سطح تخته و 8

درصد در لایه میانی استفاده شد. خرده چوب به وسیله ترازویی با دقت 1/0 گرم توزین و در داخل دستگاه چسب

زن ریخته می شود بنابراین خرده چوب هاي ریز و درشت بـه صـورت جداگانـه چسب زنی شدند

 

جهت سنتز رزین زیست پایه تانن اپوکسی اکریلاتی از اسید اکریلیک (99 درصد)، هیدروکینون (99 درصد)  است

. البته باید به این نکته اشاره کرد که حضور اسید اکریلیک خود باعث تسریع واکنش میشود براي جلوگیري از

واکنش اسید اکریلیک با یکدیگر در طی فرایند ساخت رزین اپوکسی تانن از 2 هیدروکینون استفاده شد.

 

خرید رزین کاتیونی اصفهان

 

در پایان محصول، در دماي محیط قرار گرفت تا خنک شود. از دستگاه. با استفاده از طیف سنجی

زیر قرمز تبدیل فوریه بین موجی عدد که  مدل 1 نمایش را  میدهد عمل چسب زنی در استوانه به حالت افقی و با

سرعت چرخش 20 دور در دقیقه در مدت 2 دقیقه انجام گردید.  نمونه های چسب زده شده پس از خروج از

دستگاه چسب زن، بـه صـورت دستی و بهطور کاملاً یکنواخت در داخل قالب چوبی به ابعاد 14×300×350 میلیمتر

براي جلوگیري از نوسانات ارتفاع نمونه ها در داخل قالب، از خطوط افقی موجود در روي بدنه داخلی قالـب

اسـتفاده گردیـد بـه طوري که کیک در همه جهات با یکی از خطوط هم سطح و متعادل گردید. پس از تشکیل کیک

از یک صفحه چوبی جهت پرس سرد اولیه و فشردگی ابتدایی اسـتفاده شـد ایـن عمـل باعـث مـی شـود

فروش رزین کاتیونی قم

فروش رزین کاتیونی قم 

 

فروش رزین کاتیونی قم

فروش رزین کاتیونی قم

 

پوشـش اپوکسـی سـيليكون امـروزه يـک فنـاوری جديـد در سـاخت پوشش های مقاوم در برابر خوردگی میباشد

اين نوع پوشش ها به دليل داشتن دانسيته شـبكه بـاال از خـواص ضـدخوررگی بـااليی برخـوردار می باشند به

واسـطه طبيعـت آ گريـز رزيـن، پوشـش هـای اپوکسـی ســيليكون خــواص ضــديخ و ضــدخزه از خــود بــروز مــی

دهنــد .

 

قیمت رزین کاتیونی قم 

 

پوشش های اپوکسی سيليكون مناسـ اعمـاد در محـي هـای بسـيار خورنده، پوششهای دريايی )خصوصا باالی خ

آ ( و پوشش های بتن می باشند ساختار شيميايی متداود رزيـن اپوکسـی سـيليكون و نحـوه تشكيل فيلم بر روی

سطح،   پوشش اپوکسی سيليكون به دليل داشتن اپوکسی دارای خـواص مكانيكی خو ، دمای پخـت پـايين،

مقاومـت حلالی بالا، ظرفيـت بارگذاری بالای  رنگدانـه و بـ ه دليـل داشـتن رزيـن سـيليكون دارای خواص مقاومت

دمايی، مقاومت گچیشدن، پايداری جوی و مقاومـت شيميايی بالا میباشد

 

خرید رزین کاتیونی قم

خواص مكانيكی، حرارتی و حفاظتی پوشـش هـای دوجزيـی بـه شدت به نسبت اختالط جزء اصلی و عامل پخت

وابسته است جهـت به دست آوردن نسبت بهينه اختالط رزين و سخت کننده، روش هـای مختلفی در مقالات

گزارش شده است از جمله اين روشها، اسـتفاده DSC2 )می از نمودارهای گرماسنجی پويشی تفاضلی )

باشـد نـونز و همكارانش نشان دادند نسبت اختالط رزين اپوکسی و ايزوفـورن دی آمين اثر قابل توجـه بـر ميـزان

آنتـالپی پخـت و دمـای انتقـاد شيش های به دست آمده از نمودارهای DSC دارد نشان داده شـد کـه

بيشينه دمای انتقاد شيشه های و بيشينه آنتالپی میتواند برای تعيـين نسبت بهينه اختالط دو جـزء مـورد اسـتفاده

قرارگيـرد در تحقيقـی  و همكارانش به وسيله آزمون کشش ديگر لی اثـر نسـبت اخـتلا ط رزين اپوکسی با عامل

پخت دی اتانلآمين را بر ازدياد طود در نقطـه شكست مورد بررسی قراردادند نتايج نشان داد با افزايش ميزان عامل

پخت تا  درصد وزنی ازدياد طود در نقطه شكست به دليل افزايش ميزان اتصالات عرضی افزايش می يابد با افزايش

بيشتر ميزان عامـل پخت به دليل کاهش اتصاالت عرضی، ازدياد طود در نقطـه شكسـت کاهش نشان داد از ايـن رو

بهينـه نسـبت اخـتلاط  درصـد وزنـی معرفی شد