فروش رزین کاتیونی

فروش رزین کاتیونی

 

 

 

فروش رزین کاتیونی

فروش رزین کاتیونی

 

 

 

کاربردهای رزین آلکید:

مانند استرها و كتون ها. برای استفاده ، از آن در:

اتومبیل

لوازم خانگی

روش های فلزی

وسایل نقلیه و بسیاری از زمینه های دیگر استفاده می شودمواد تشکیل دهنده رزین آلکید:

الکل چند عاملی پلی ال ها:

الكل هایی با بیش از 2 عامل هیدروكسیل (oh)را پلی ال میگویند .بیشتر از گلیسیرین -پنتااریتریتول-سوریبتول در

تولید رزین های آلكیدی استفاده میشود.

انواع الکل چند عاملی پلی ال ها:

گلیسیرین

پنتا اریتریتول

تری متیلول پروپان

گلیكول

سوربیتول

 

قیمت رزین کاتیونی

 

روغن ها و اسید های چرب رزین های تولید شده از اسید چرب به دلیل درجه خلوص باالتر اسید چرب، رنگ روشن

تر و مقاومت شیمیایی باالتری دارند و در عین حال هزینه تولید رزین در این موارد بیشتر است . و مشكالتی از قبیل

خورندگی اسید چرب و زنگ زدگی ظرف وجود دارد .نوع و مقدار روغن روی خواص رزین از جمله سرعت خشك

شدن بیشترین اثر را دارد. انواع روغن ها و اسیدهای چرب:

روغن های غیر خشك شونده:

كرچك

روغن نارگیل

روغن پنبه دانه

 

خرید رزین کاتیونی

 

روغن های غیر خشك شونده, مانند روغن نارگیل، روغن كرچك و روغن پنبه دانه كه دارای پیوندهای اشباع هستند

و در هوا خشك نمی شوند. این روغن ها در رزین های آلكید كوره ای مصرف دارند.

روغن های نیمه خشك شونده:

سویا

تال

روغن های نیمه خشك شونده؛ نظیر سویا و  تال كه در هوا به صورت نیمه جامد خشك می شوند و در

رزینهای آلكید جهت مصارف كوره ای، الک نیتروسلولز و رنگهای ساختمانی كاربرد دارند.

روغن های خشك شونده:

بزرک

تانگ

روغن های خشك شونده؛ مانند  بزرک و روغن كرچك آبگیری شده كه دارای پیوندهای غیر اشباع در زنجیره

هستند و با اكسیژن هوا در دمای محیط واكنش می دهند. تعداد و نحوه قرار گرفتن این پیوندهای غیر اشباع در

زنجیره از این روغن ها در رزین های مصرفی در رنگ روغنی ساختمانی و ضد زنگ آلكیدی استفاده می شود.روی

سرعت خشك شدن آن مؤثر است

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *