فروش رزین پلی یورتان شیراز

فروش رزین پلی یورتان شیراز

فروش رزین پلی یورتان شیراز

فروش رزین پلی یورتان شیراز

 

وینیل استرها محصول واکنش رزینهاي اپوکسی با اسیدهاي غیر اشباع اتیلنی میباشند بجز حالات خاص، معمولا

رزینهاي وینیل استر داراي انتهاي غیر اشباع میباشند. این انتها میتواند واکنش شبکههاي شدن را انجام دهد و نیز

میتواند پلیمریزاسیون  زنجیرهاي وینیل استر را انجام دهد و یا اینکه به همراه استایرن کوپلیمر شود.

اکثر وینیل استرهاي مرسوم با استریفیکاسیون یک رزین دي اپوکسید با یک اسید مونوکربوکسیلیک غیر اشباع،

ساخته میشوند.

 

خرید رزین پلی یورتان شیراز

 

میتوان آنها را به تنهایی با واکنش رادیکال آزاد پخت نمود و یا در مونومري مانند استایرن حل نمود و رزین مایع

بدست آورد. در این صورت، وینیل استر را میتوان مانند رزین پلی استر استفاده نمود.

رزینهاي وینیل استر خواص چقرمگی و مقاومت شیمیایی بسیار بهتري نسبت به رزینهاي پلی استر دارند. زنجیر

اصلی اپوکسی سازنده وینیل استر، موجب پیدایش چقرمگی و ازدیاد طول کششی بالاتر میشود. جرم مولکولی

رزینهاي وینیل استر به انتخاب نوع اپوکسی بکار رفته بستگی دارد. به این دلیل، استحکام کششی، ازدیاد طول،

نقطه نرمی و واکنش پذیري رزین نهایی توسط جرم مولکولی و ساختار اولیه تعیین میشود. این موضوع، این امکان

را بوجود میآورد که براي کاربردهاي مختلف خواص مختلف طراحی شود.

 

قیمت رزین پلی یورتان شیراز

رزینهاي وینیل استر در مقایسه با پلی استرهاي غیر اشباع مقاومت شیمیایی خوبی دارند.

بخشی از این ویژگی مربوط به عدم حضور پیوندهاي استري در زنجیره اپوکسی میباشد. اتصالات اجزاء پلیمر،

توسط پیوندهاي فنیل استري انجام میگیرد. این اتصالات درمقایسه با اتصالات استري در برابر اکثر محیطهاي

شیمیایی بویژه در شرایط قلیایی شدید مقاومترند.

اتصال استري تنها در انتهاي زنجیر وینیل استر وجود دارد. این امر حملات عوامل شیمیایی را به حداقل

میرساند.رزینهاي اپوکسی به عنوان رزینهاي اپوکسید نیز شناخته میشوند. ویژگی شناسه این رزینها دارا بودن

بیش از یک گروهepoxy- 2و1 در ساختار مولکولی است. این گروه ممکن است در بدنه زنجیر باشد ولی معمولاَ در

انتها قرار دارد.

در شرایط مناسب واکنش، گروه اپوکسی میتواند با اسیدها، ایندرید اسیدها، آامینها و الکل واکنش تراکمی به

همراه جابجایی هیدروژن به گروه اتیلن اکسید، بدهد.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *